POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim poslovanjem, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim osobnim podacima.

TEMELJNO NAČELO NAŠEG POSLOVANJA JE PRIVATNOST I ZAŠTITA  OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Dužnost nam je brinuti za  osobne podatke koje prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo. Vaši osobni podaci su naša odgovornost i prikupljamo ih i obrađujemo samo kada je neophodno uz osiguranje sigurnosnih mjera njihove zaštite.

CHAOS d.o.o. se drži sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti i osobnih podataka svojih korisnika i svih osoba čije osobne podatke obrađujemo:

 • Ne prikupljamo više osobnih podataka nego što je nužno potrebno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe o kojima niste pravovremeno upoznati
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije nužno
 • Nikada ne prodajemo, ne posuđujemo niti distribuiramo osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja i ako nije zakonito
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka niti profiliranje
 • Ne prenosimo osobne podatke izvan EU/EGP bez vašeg informiranog pristanka
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni i zaštićeni.

Važno je pročitati ovu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva sa željom da zadržimo Vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što je pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka, budite slobodni u svakom trenutku obratiti se našem Službeniku za zaštitu podataka:

Igor Barlek, CIPP/E, Službenik za zaštitu podataka

 • emailom na adresu bi@biconsult.hr ili
 • poštom na adresu CHAOS d.o.o., Ulica Ive Režeka 15, 42000 Varaždin.

​Redovito unaprjeđujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu vaših podataka.

Ova Politika privatnosti ažurirana je 29. kolovoza 2023.

1. TKO SMO MI

CHAOS d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka vas kao naših poslovnih partnera i potencijalnih klijenata i određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti osobnih podataka.

Također, kao ugovorna strana našim poslovnim partnerima, CHAOS d.o.o. je u velikoj večini obrada osobnih podataka  u ulozi  izvršitelja obrada u ime poslovnih partnera kao voditelja obrade, koji nam daju puno povjerenje u pružanje širokog spektra usluga uz osigurane najviše mjere zaštite podataka i sigurnosti obrada.

Voditelj obrade vaših osobnih podataka putem ove web stranice je:

CHAOS d.o.o.

Ulica Ive Režeka 15

42000 Varaždin

2. KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO, KAKO i KOLIKO DUGO

Poslovna suradnja i njeno uspostavljanje

Prikupljamo vaše podatke koje nam dajete prilikom namjere sklapanja poslovne suradnje ili korištenja naših usluga namijenjenih poslovnim korisnicima i koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (e-mail adresa, broj telefona) i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. To uključuje i podatke neophodne za isporuku ugovorenih usluga te izdavanje računa, podatke koji dokazuju ovlaštenje za sklapanje ugovora kao i podatke prikupljene prilikom komunikacije s nama.

Selekcija kandidata za radna mjesta i zapošljavanje

Tijekom postupaka selekcije kandidata i zapošljavanja prikupljamo osnovne podatke o kandidatima s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu, telefonski broj, obrazovanje i radno iskustvo te ostale podatke koje nam sami dostavite putem životopisa, kao skup vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama, dok zamolbe i osobne podatke neprimljenih kandidata vraćamo na zahtjev ili trajno uništavamo, a temeljem vaše privole ih zadržavamo za eventualnu mogućnost zapošljavanja u budućnosti.

Prikupljanje vaših osobnih podataka na našoj web stranici

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja osobnih podataka, kada nas kontaktirate putem naše kontakt forme ili izravno putem naše e-mail adrese, u svrhe eventualnog zapošljavanja, uspostave poslovnog odnosa ili upita, prikupljamo vaše ime i prezime i e-mail adresu. Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, pohranjivat ćemo i dalje koristiti vaše osobne podatke potrebne za uspostavljanje našeg poslovnog odnosa kao i za vrijeme trajanja našeg ugovornog odnosa. Ako ako daljnja komunikacija između nas neće postojati, najkasnije 6 mjeseci nakon zadnje komunikacije izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke. Za registrirane korisnike usluge obrađujemo podatke nužne za prijavu korisnika za korištenje usluga, konkretno korisničko ime i lozinku i zadržavamo ih za vrijeme ugovornog odnosa.

Naša web stranica nije predviđena za pružanje usluga maloljetnicima mlađima od 16 godina te je u tu svrhu neophodno priložiti suglasnost roditelja ili nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka putem naše kontaktne forme.

Kolačići (Cookies)

Naša web stranica koristi male tekstualne datoteke i postavlja ih na vašem računalu ili uređaju u svrhu prilagođavanja sučelja Vašeg web preglednika. Kolačići neophodni za osiguranje funkcionalnosti naše web stranice ne mogu se isključiti. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Za uporabu ostalih kolačića kojima bismo prikupljali vaše osobne podatke neophodna je vaša prethodna privola, a i u slučaju izostanka vaše slobodne privole vi i dalje možete u potpunosti koristiti našu web stranicu i imati neometan pristup do svih njenih sadržaja.

Naša web stranica ne koristi neobvezne statističke i marketinške kolačiće već samo kolačiće neophodne za funkcionalnost stranice.

NazivTipTrajanjeOpis
rc::astalni2 godineGoogle reCAPTCHA potrebno za filtriranje botova koji šalju spam e-poštu.
rc::csesija2 godineGoogle reCAPTCHA potrebno za filtriranje botova koji šalju spam e-poštu.

3. TKO IMA PRISTUP DO VAŠIH PODATAKA

Surađujemo s isključivo pouzdanim poslovnim partnerima koji nam pomažu pružati i unaprijeđivati naše usluge te činiti našu direktnu komunikaciju s vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u naše ime i na temelju naših izričitih uputa temeljem sklopljenih ugovora o obradi osobnih podataka sukladno članku 28. GDPR-a. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz GDPR-a.

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade poslovni partneri koji za nas osiguravaju IT usluge i usluge održavanja poslovnih aplikacija i sustava, web i email hostinga, bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje najviše kvalitete naših usluga.

4. VAŠA PRAVA 

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite vaših osobnih podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Osiguravamo mogućnost da dobijete i kopiju svojih osobnih podataka.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste smo prikupili.

Pravo na brisanje osobnih podataka 

Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga putem newslettera.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni podnijeti zahtjev:

 • putem emaila na info@chaos.hr ili
 • poštom na adresu adresu CHAOS d.o.o., Ulica Ive Režeka 15, 42000 Varaždin.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru identiteta podnositelja zahtjeva.

Ako smatrate da naše postupanje s Vašim osobnim podacima nije zakonito, u svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, telefon: 01 4609 000, email: azop@azop.hr.

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, u slučaju promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, Vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati niti umanjivati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na Vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na primjeren način.