Općenito

UVOD
Opći uvjeti korištenja sustava Fax.hr (u daljnjem tekstu opći uvjeti ) reguliraju prava, obveze i uvjete korištenja usluga sustava Fax.hr , internet faks usluga između registriranih korisnika u daljnjem tekstu korisnika) i pružatelja usluga, tvrtke CHAOS d.o.o iz Varaždina (u daljnjem tekstu Fax.hr). PRUŽATELJ USLUGA
Pružatelj usluga Internet faksiranja je tvrtka CHAOS d.o.o. iz Varaždina, Ulica Ive Režeka 15, osnovana pri Trgovačkom sudu u Varaždinu koja provodi upravljanje portalom Fax.hr kao jedini vlasnik portala te posjeduje isključiva autorska prava na portal Fax.hr i aplikaciju koja omogućava njegov rad. REGISTRIRANI KORISNIK
Registrirani korisnik Fax.hr portala postaje se kroz registraciju na Internet sučelju portala te odabirom jednog od ponuđenih paketa usluga. Registracijom na sustav Fax.hr korisnici se obvezuju da će poštivati opće uvjete sustava Fax.hr kao i zakone i propise Republike Hrvatske prilikom korištenja sustavom te da isti neće koristiti na štetu Fax.hr.
Fax.hr može po svom diskrecijskom pravu i bez davanja posebnog obrazloženja odbiti zahtjev za registracijom ili ukinuti pravo na korištenje usluge. IZMJENE
Fax.hr može u bilo kojem trenutku mijenjati opće uvjete korištenja bez da o tome posebno obavještava korisnike imajući na umu da pri tome ne dovodi korisnike u nepovoljniji položaj. Fax.hr obvezuje se da će voditi računa o interesima svojih korisnika..

Opis usluga

Fax.hr je internet portal zamišljen kao jedinstveno rješenje namijenjeno prvenstveno tvrtkama ali i građanima koje će po prvi puta u Hrvatskoj nuditi svojim korisnicima mogućnost korištenja usluga faksiranja isključivo putem interneta. Portal će korisnicima omogućavati da bez upotrebe skupih telefonskih linija te samo uz korištenje web preglednika (browser‐a) šalju i primaju faksove po iznimno povoljnim uvjetima. Osim ogromne uštede koju će korisnici osigurati, ovaj sustav omogućit će im i potpunu kontrolu njihovih dokumenata pomoću alata koji će im biti na raspolaganju 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu gdje god da se nalazili, samo uz pristup internetu. Arhiviranje i pretraživanje baze kao i praćenje dokumenata od slanja do isporuke na zadani broj, slanje grupama korisnika, administriranje samo su neke od pogodnosti koje će korisnici ostvariti korištenjem ovog sustava. Prijenosom i korištenjem starog broja faksa ali na potpuno novoj platformi dovest će korisnike korak bliže paperless office‐u nudeći im potpunu integraciju u postojeći sustav bez dodatnih ulaganja u vlastitu i skupu infrastrukturu. Kreiranje vlastitih grupa korisnika uz korištenje vlastitog telefonskog broja za svakog korisnika još su neke od zanimljivosti koje će svakoj tvrtki pružati dodatnu fleksibilnost u poslovanju a sve to uz samo jedan račun. Detalji svake pojedine usluge opisani su na portalu Fax.hr

Obveze i odgovornosti

Prije početka korištenja Fax.hr sustava korisnik se mora registrirati.

REGISTRACIJA
Registrirati se može samo punoljetna, potpuno poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Registracijom na sustav Fax.hr korisnik prihvaća i suglasan je s općim uvjetima korištenja sustava jamči točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te daje izričitu suglasnost portalu Fax.hr da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga i da Fax.hr navedene podatke NE može davati trećima.

NIJE DOPUŠTENO
Slanje ili razmjena sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi, uključujući neistinite, uvredljive i prijeteće izjave.
Zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost i dostojanstvo treće osobe.
Objavljivanje, slanje ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba.
Korištenje sadržaja i funkcionalnosti Fax.hr na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi.
Lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba.
Objavljivanje, slanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.
Bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja Fax.hr sustava drugim korisnicima. Korištenje bilo kojeg sadržaja Fax.hr ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.

OBVEZE I OBVEZE KORISNIKA
Korisnik registracijom na sustav Fax.hr stječe pravo korištenja sustava sukladno odredbama općih uvjeta. Korisnik se obvezuje da će po primitku lozinke neophodne za prijavu u sustav istu izmijeniti prilikom prve prijave u sustav te istu čuvati kao tajnu.
Korisnik je odgovoran za tajnost svojih podataka kao i za sve nedopuštene i protupravne aktivnosti izvršene upotrebom njegovog korisničkog imena i lozinke.
Korisnik se obvezuje da će redovito podmirivati svoje obveze prema Fax.hr‐u te da će u slučaju nejasnoća i nepravilnosti prilikom rada i korištenja sustava kontaktirati Fax.hr pisanim putem.
Korisnik se obvezuje da će Fax.hr –u omogućiti vremensko razdoblje za ispravak poteškoće u trajanju od 30 dana od dana primitka pismenog prigovora prije nego od njega pokrene sudski postupak.
Korisnik ima pravo na povrat novca za kupljeni paket usluga u vremenu od 30 dana nakon registracije u iznosu kupljenog paketa umanjenog za provedenu uslugu ukoliko se pokaže da usluga ne odgovara specifikacijama ponude.
Nakon isteka 30 dana od datuma registracije korisnik je suglasan da neće tražiti povrat sredstava.

PRAVA I OBVEZE FAX.HR‐A
Fax.hr jamči Korisniku slobodno korištenje usluga te dostupnost Fax.hr sustava putem interneta u vremenskom razdoblju od minimalno 99,9% ukupnog vremena.
U slučajevima posebnih okolnosti (poput elementarnih nepogoda ili sl.) kad dođe do poteškoća u Internet i telefonskim vezama koje su izvan utjecaja mogućnosti Fax.hr‐a korisnik je suglasan da Fax.hr nije odgovoran za prekide u vezama i kvalitetu usluge.
Nakon spomenutog događaja Fax.hr , sukladno svojim mogućnostima, poduzet će sve radnje za što brže uspostavljanje ponovne kvalitetne komunikacije.
Fax.hr jamči povrat novca za sve zahtjeve podnesene u roku od 30 dana od datuma registracije svim korisnicima koji podnesu takav zahtjev pisanim putem prema Fax.hr a temelje ga na nezadovoljstvu pruženom uslugom kad ista ne odgovara specifikacijama ponude.
Fax.hr ima pravo umanjiti iznos povrata za onaj iznos koji je korisnik potrošio koristeći usluge Fax.hr sukladno važećem cjeniku usluga.
Fax.hr ima pravo, bez posebnog obrazloženja, odbiti sve one zahtjeve za povratom novca koji su podneseni nakon isteka roka od 30 dana.
Fax.hr ne kontrolira niti cenzurira sadržaj komunikacija i ni na koji način nije i nikada neće biti odgovoran za sadržaj komunikacije kao ni za eventualnu materijalnu i drugu štetu koja iz nje može proizaći.>

Cijene usluga

Objavljeni cjenik usluga sastavni je dio općih uvjeta korištenja. Cjenik usluga podložan je promjenama bez prethodne najave korisnicima uz obvezu objave na stranicama Fax.hr‐a.
Cijene usluga iskazane su kao veleprodajne te u njima nije iskazan PDV.
Iznos PDV‐a bit će iskazan i uračunat u cijenu usluge kroz postupak registracije te jasno prezentiran korisniku prije same kupnje.
Korisnik je suglasan da je upoznat s primjenom i načinom iskazivanja cijena i poreza te cjenik prihvaća u potpunosti.
Svi popusti učinjeni prema korisniku od strane Fax.hr ‐a predstavljaju poslovnu tajnu te se bez izričitog pismenog odobrenja ne smiju odavati trećoj strani.

NAPLAĆIVANJE USLUGA
Kupovina usluga vrši se putem online trgovine koristeći sustav narudžbe te plaćanjem Virmanom ‐nalogom za prijenos koji je na raspolaganju pravnim osobama.
Paketi usluga, telefonski brojevi i arhiva naplaćuju se na bazi mjesečne pretplate dok sa Bonovi naplaćuju pojedinačno.
Mjesečna pretplata može biti na razdoblje od jednog, tri, šest ili dvanaest mjeseci pa shodno tome postoje i modeli naplate.
Ovisno o odabranom modelu naplate određuje se i popust na mjesečnu pretplatu u iznosima od:

 • 20% popusta na paket usluga na pretplatu od 12 mjeseci
 • 10% popusta na paket usluga na pretplatu od 6 mjeseci
 • 5% popusta na paket usluga na pretplatu od 3 mjeseca

Odabrana pretplata naplaćuje se jednokratno u cjelokupnom iznosu te se na nju naplaćuje PDV u iznosu od 25% na sve usluge.
Poslije isteka ugovorene usluge ista se može produžiti na novi rok te se tom prilikom postojeći pretplatnički brojevi prenose na novu pretplatu.
Prilikom prekoračenja ugovorenih uvjeta korištenja korisnik se uvodi u blokadu gdje se njegove mogućnosti korištenja sustava progresivno smanjuju do te mjere kad nakon isteka roka od 90 dana od nastupa uvjeta blokade korisnik gubi sva prava da raspolaže sadržajem sustava kao i pravo na korištenje pretplatničkih brojeva.
Detalji blokade opisani su u dokumentaciji Fax.hr i njihovo su diskreciono pravo.
Vrijednosti uplaćenog iznosa koje korisnik ima na raspolaganju izražene su ekvivalentom 1 kredit.
Vrijednost 1 kreditnog boda određuje Fax.hr cjenikom.
Cijene slanja i primanja stranica određuju se ekvivalentnom vrijednošću kredit.
Besplatni mjesečni kredit sadržan u paketu vrijedi za tekući mjesec te se u istome može potrošiti, ostatak vrijednosti besplatnih kredita poništava se i ne prenosi se u sljedeći mjesec. Kredit se kupuje bonovima te tako kupljeni kredit prenosi se unedogled i kao takav nema rok važenja. Svaki bon ima rok važenja no on utječe isključivo na opcije važenja paketa usluga (npr Light) kada one ne podliježu mjesečnoj pretplati. U svakom slučaju vrijednost kredita kupljena bonom prenosi se iz mjeseca u mjesec, unedogled, pod uvjetom valjane aktivnosti paketa.

Sporovi

U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Varaždinu.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim poslovanjem, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim osobnim podacima.

TEMELJNO NAČELO NAŠEG POSLOVANJA JE PRIVATNOST I ZAŠTITA  OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Dužnost nam je brinuti za  osobne podatke koje prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo. Vaši osobni podaci su naša odgovornost i prikupljamo ih i obrađujemo samo kada je neophodno uz osiguranje sigurnosnih mjera njihove zaštite.

CHAOS d.o.o. se drži sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti i osobnih podataka svojih korisnika i svih osoba čije osobne podatke obrađujemo:

 • Ne prikupljamo više osobnih podataka nego što je nužno potrebno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe o kojima niste pravovremeno upoznati
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije nužno
 • Nikada ne prodajemo, ne posuđujemo niti distribuiramo osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja i ako nije zakonito
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka niti profiliranje
 • Ne prenosimo osobne podatke izvan EU/EGP bez vašeg informiranog pristanka
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni i zaštićeni.

Važno je pročitati ovu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva sa željom da zadržimo Vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što je pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka, budite slobodni u svakom trenutku obratiti se našem Službeniku za zaštitu podataka:

Igor Barlek, CIPP/E, Službenik za zaštitu podataka

 • emailom na adresu bi@biconsult.hr ili
 • poštom na adresu CHAOS d.o.o., Ulica Ive Režeka 15, 42000 Varaždin.

​Redovito unaprjeđujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu vaših podataka.

Ova Politika privatnosti ažurirana je 25. kolovoza 2023.

1. TKO SMO MI

CHAOS d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka vas kao naših poslovnih partnera i potencijalnih klijenata i određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti osobnih podataka.

Također, kao ugovorna strana našim poslovnim partnerima, CHAOS d.o.o. je u velikoj večini obrada osobnih podataka  u ulozi  izvršitelja obrada u ime poslovnih partnera kao voditelja obrade, koji nam daju puno povjerenje u pružanje širokog spektra usluga uz osigurane najviše mjere zaštite podataka i sigurnosti obrada.

Voditelj obrade vaših osobnih podataka putem ove web stranice je:

CHAOS d.o.o.

Ulica Ive Režeka 15

42000 Varaždin

2. KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO, KAKO i KOLIKO DUGO

Poslovna suradnja i njeno uspostavljanje

Prikupljamo vaše podatke koje nam dajete prilikom namjere sklapanja poslovne suradnje ili korištenja naših usluga namijenjenih poslovnim korisnicima i koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (e-mail adresa, broj telefona) i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. To uključuje i podatke neophodne za isporuku ugovorenih usluga te izdavanje računa, podatke koji dokazuju ovlaštenje za sklapanje ugovora kao i podatke prikupljene prilikom komunikacije s nama.

Selekcija kandidata za radna mjesta i zapošljavanje

Tijekom postupaka selekcije kandidata i zapošljavanja prikupljamo osnovne podatke o kandidatima s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu, telefonski broj, obrazovanje i radno iskustvo te ostale podatke koje nam sami dostavite putem životopisa, kao skup vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama, dok zamolbe i osobne podatke neprimljenih kandidata vraćamo na zahtjev ili trajno uništavamo, a temeljem vaše privole ih zadržavamo za eventualnu mogućnost zapošljavanja u budućnosti.

Prikupljanje vaših osobnih podataka na našoj web stranici

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja osobnih podataka, kada nas kontaktirate putem naše kontakt forme ili izravno putem naše e-mail adrese, u svrhe eventualnog zapošljavanja, uspostave poslovnog odnosa ili upita, prikupljamo vaše ime i prezime i e-mail adresu. Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, pohranjivat ćemo i dalje koristiti vaše osobne podatke potrebne za uspostavljanje našeg poslovnog odnosa kao i za vrijeme trajanja našeg ugovornog odnosa. Ako ako daljnja komunikacija između nas neće postojati, najkasnije 6 mjeseci nakon zadnje komunikacije izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke.

Naša web stranica nije predviđena za pružanje usluga maloljetnicima mlađima od 16 godina te je u tu svrhu neophodno priložiti suglasnost roditelja ili nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka putem naše kontaktne forme.

Kolačići (Cookies)

Naša web stranica koristi male tekstualne datoteke i postavlja ih na vašem računalu ili uređaju u svrhu prilagođavanja sučelja Vašeg web preglednika. Kolačići neophodni za osiguranje funkcionalnosti naše web stranice ne mogu se isključiti. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Za uporabu ostalih kolačića kojima bismo prikupljali vaše osobne podatke neophodna je vaša prethodna privola, a i u slučaju izostanka vaše slobodne privole vi i dalje možete u potpunosti koristiti našu web stranicu i imati neometan pristup do svih njenih sadržaja.

Naša web stranica koristi slijedeće neobvezne statističke i marketinške kolačiće:

NazivTipTrajanjeOpis
rc::astalni2 godineGoogle reCAPTCHA potrebno za filtriranje botova koji šalju spam e-poštu.
rc::csesija2 godineGoogle reCAPTCHA potrebno za filtriranje botova koji šalju spam e-poštu.

3. TKO IMA PRISTUP DO VAŠIH PODATAKA

Surađujemo s isključivo pouzdanim poslovnim partnerima koji nam pomažu pružati i unaprijeđivati naše usluge te činiti našu direktnu komunikaciju s vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u naše ime i na temelju naših izričitih uputa temeljem sklopljenih ugovora o obradi osobnih podataka sukladno članku 28. GDPR-a. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz GDPR-a.

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade poslovni partneri koji za nas osiguravaju IT usluge i usluge održavanja poslovnih aplikacija i sustava, web i email hostinga, bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje najviše kvalitete naših usluga.

4. VAŠA PRAVA 

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite vaših osobnih podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Osiguravamo mogućnost da dobijete i kopiju svojih osobnih podataka.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste smo prikupili.

Pravo na brisanje osobnih podataka 

Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga putem newslettera.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni podnijeti zahtjev:

 • putem emaila na info@chaos.hr ili
 • poštom na adresu adresu CHAOS d.o.o., Ulica Ive Režeka 15, 42000 Varaždin.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru identiteta podnositelja zahtjeva.

Ako smatrate da naše postupanje s Vašim osobnim podacima nije zakonito, u svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, telefon: 01 4609 000, email: azop@azop.hr.

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, u slučaju promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, Vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati niti umanjivati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na Vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na primjeren način.